Lid Worden

Hoe word je lid van RSO Midden Brabant?

Elke muzikant die zich aangesproken voelt door het enthousiasme en het speelniveau van het orkest, kan zich aanmelden.
Wie een repetitie wil bezoeken om de sfeer te proeven, is van harte welkom. Het RSO repeteert elke woensdagochtend van 09.30 – 11.30 uur in Cultureel Centrum Elckerlyc in HIlvarenbeek.

Je kunt je aanmelden als

  • er voor je instrument plaats is in het orkest.
  • je beschikt over een eigen instrument (met uitzondering van pauken en grote trom).
  • je het instrument beheerst en een redelijke kennis van de muziektheorie hebt, zulks ter beoordeling van de dirigent.
  • je bereid bent voor te spelen voor de dirigent.
  • je over voldoende vrije tijd beschikt om de repetities te kunnen bezoeken en aan een optreden te kunnen meewerken.
  • je bereid bent om hand- en spandiensten te verrichten ten behoeve van de voorbereidingen en organisatie van concerten.

Het bestuur beslist uiteindelijk over toelating en overweegt daarbij of het kandidaat-lid een positieve rol kan spelen binnen het orkest.